6977301725
6974479464
6972038117
Άγχος εφήβων για την σχολική επίδοση
Άγχος εφήβων για την σχολική επίδοση
Περίληψη:

Το παρόν άρθρο διερευνά το άγχος των εφήβων που φοιτούν στο Λύκειο, και ειδικότερα το στρες που σχετίζεται με τη σχολική επίδοση και τις απαιτήσεις των εξετάσεων στο παρόν εκπαιδευτικό σύστημα. Η ανάγκη για επιλογή αντικειμένου σπουδών και μελλοντικού επαγγέλματος καλεί τους εφήβους να διαχειριστούν μία έντονα αγχογόνα κατάσταση, πέραν της ίδιας της εφηβείας. Προσδιορίζεται η έννοια του άγχους και της σχολικής επίδοσης. Γίνεται συσχέτιση με τη στάση των γονέων, των εκπαιδευτικών και των συνομηλίκων και εξάγονται συμπεράσματα για το βαθμό επίδρασης των παραγόντων αυτών. Η βασική υπόθεση της έρευνας ότι οι έφηβοι που φοιτούν στο Λύκειο νιώθουν έντονο άγχος για την επίδοσή τους στις πανελλήνιες εξετάσεις επιβεβαιώθηκε, επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα την ύπαρξη διαφοροποιήσεων μεταξύ μαθητών ως προς το συγκεκριμένο θέμα.