6977301725
6974479464
6972038117
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΔΔΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 4 ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΒΟΛΟΣ, GR