6977301725
6974479464
6972038117
Καταπολεμώντας τις ψευδείς ειδήσεις και την προπαγάνδα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω του Pixton
Καταπολεμώντας τις ψευδείς ειδήσεις και την προπαγάνδα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω του Pixton
Περίληψη:

Σε αυτή τη μελέτη, μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εργάστηκαν σε ένα project που αφορά τις ψεύτικες ειδήσεις και την προπαγάνδα. Μέσω αυτής της παρέμβασης, οι μαθητές εκτέθηκαν σε πολλές διαφορετικές ευρωπαϊκές ιστορίες και μύθους, των οποίων ο κύριος πυρήνας ήταν η δύναμη και η επίδραση των ψευδών ειδήσεων. Οι μικροί μαθητές, αναλογίστηκαν την παραπλανητική δύναμη των ψεύτικων ειδήσεων και δημιούργησαν τα δικά τους κόμικς προκειμένου να ενημερώσουν τη μαθητική κοινότητα σχετικά με τρόπους ώστε να αποφύγουν να γίνουν θύματα προπαγάνδας. Η υλοποίηση του έργου επετεύχθη με τη χρήση του Pixton, ως μέσου ευαισθητοποίησης σχετικά με τους κινδύνους της προπαγάνδας και το πώς μπορούν τα μικρά παιδιά να οξύνουν τις δεξιότητες κριτικής σκέψης τους και να αποφύγουν τη θυματοποίηση. Οι εκπαιδευόμενοι σε όλη τη διάρκεια του έργου ανέπτυξαν και άσκησαν δεξιότητες και γνώσεις του 21ου αιώνα. Ενθαρρύνθηκαν να σκέφτονται κριτικά, να αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά και να ενεργούν δημοκρατικά.