6977301725
6974479464
6972038117
Διαφορές των φύλων στις στάσεις και συμπεριφορές που σχετίζονται με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων και των ασύρματων δικτύων
Διαφορές των φύλων στις στάσεις και συμπεριφορές που σχετίζονται με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων και των ασύρματων δικτύων
Περίληψη:

Το θέμα της διαφοροποίησης των φύλων έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές που τους οδήγησε στη διεξαγωγή μελετών για διάφορους τομείς ενδιαφέροντος. Ωστόσο, η έρευνα για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από συσκευές όπως τα κινητά τηλέφωνα και τα ασύρματα δίκτυα είναι σχετικά περιορισμένη. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των στάσεων και συμπεριφορών των νέων σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπουν τα κινητά τηλέφωνα και τα ασύρματα δίκτυα και κατά πόσο σχετίζονται με το φύλο τους. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν 198 άνδρες και 421 γυναίκες. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με τη χρήση ερωτηματολογίου κλειστού τύπου. Το γενικό συμπέρασμα της έρευνας ήταν ότι οι νέοι έχουν αρνητική στάση απέναντι στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπουν τα κινητά τηλέφωνα και τα ασύρματα δίκτυα χωρίς καμία συσχέτιση με το φύλο τους. Ωστόσο, βρέθηκε συσχέτιση με ορισμένες συμπεριφορές που ακολουθούν για να προστατεύσουν την υγεία τους από αυτό, ειδικά όταν απαιτούνταν εξειδικευμένες γνώσεις.