6977301725
6974479464
6972038117
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΠΘ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, THESSALONIKI, GR