6977301725
6974479464
6972038117
ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΙΑ ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - , ΛΑΡΙΣΑ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ, GR