6977301725
6974479464
6972038117
ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ , ΑΜΥΝΤΑΙΟ, GR