6977301725
6974479464
6972038117
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΤΣΙΟΥΛΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΚΡΑΣ - 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΚΡΑ ΚΑΡΔΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, GR