6977301725
6974479464
6972038117
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣ, - , ΚΟΖΑΝΗ, ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, GR