6977301725
6974479464
6972038117
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ - ΤΜΉΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΦΥΣΙΚΉΣ ΑΓΩΓΉΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ , ΚΟΖΑΝΗ, GR