6977301725
6974479464
6972038117
ΙΩΆΝΝΗΣ ΧΑΤΖΉΣ, ΔΙΕΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΊΟΥ - , ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, GR