6977301725
6974479464
6972038117
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΛΙΟΓΚΟΥ, vpliogou@uowm.gr - ΕΠΊΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΉΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΔΥΤΙΚΉΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ