6977301725
6974479464
6972038117
ΗΛΙΑΣ ΧΑΛΙΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΉΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ - , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, GR