6977301725
6974479464
6972038117
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ, - , ΚΑΒΆΛΑ, GR