6977301725
6974479464
6972038117
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΙΤΣΗΣ, - , ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, GR