6977301725
6974479464
6972038117
ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ, ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - , ΣΕΡΡΕΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, GR