6977301725
6974479464
6972038117
ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΤΡΑΝΤΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΟΔΌΣ ΑΡΧΙΜΉΔΟΥΣ, ΚΤΊΡΙΟ 7 ΡΊΟΝ 26504, ΠΆΤΡΑ., ΠΑΤΡΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, GR