6977301725
6974479464
6972038117
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, giankara@gmail.com - ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ