6977301725
6974479464
6972038117
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΦΙΔΟΥ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΒΕΡΟΙΑ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, GR