6977301725
6974479464
6972038117
ΜΑΡΊΑ ΚΑΡΥΠΊΔΟΥ, - , ΒΈΡΟΙΑ, GR