6977301725
6974479464
6972038117
ΕΛΕΝΗ - ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΕΕ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ - ΠΕΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΑ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ, GR