6977301725
6974479464
6972038117
ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΤΑ, ΥΠΠΕΠΘ - , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, GR