6977301725
6974479464
6972038117
ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ, ΥΠΠΕΠΘ - , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, GR