6977301725
6974479464
6972038117
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΪΔΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ, ΠΑΤΡΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, GR