6977301725
6974479464
6972038117
ΕΛΕΝΗ ΓΟΥΤΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΛΑΡΙΣΑ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ, GR