6977301725
6974479464
6972038117
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΙΝΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΤΜΗΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΦΛΩΡΙΝΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, GR