6977301725
6974479464
6972038117
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΤΩΤΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΠΑΙΔΕΊΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ - ΠΡΩΤΟΒΆΘΜΙΑ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΛΆΡΙΣΑΣ , ΛΑΡΙΣΑ, GR