6977301725
6974479464
6972038117
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΤΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 25ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - , ΛΑΡΙΣΑ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ, GR