6977301725
6974479464
6972038117
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, - , ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ, GR