6977301725
6974479464
6972038117
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΡΑΚΟΥ, - , ΤΡΙΚΑΛΑ, GR