6977301725
6974479464
6972038117
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΔΙΩΤΗΣ - ΙΔΙΩΤΗΣ, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ, GR