6977301725
6974479464
6972038117
ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΝΤΕΛΟΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΒΟΛΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ, GR