6977301725
6974479464
6972038117
ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΝΤΕΛΟΣ, - , ΡΟΔΟΣ, ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, GR