6977301725
6974479464
6972038117
ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΚΑΤΡΑΝΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ, GR