6977301725
6974479464
6972038117
ΣΜΑΡΩ ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ - ΤΜΉΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, GR