6977301725
6974479464
6972038117
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΑΓΚΛΗ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - 1Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, GR