6977301725
6974479464
6972038117
ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΟΣΙΔΟΥ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, GR