6977301725
6974479464
6972038117
ΕΛΕΝΗ ΓΡΙΒΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 3 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΝΙΚΗΣ -ΦΛΩΡΙΝΑ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, GR