6977301725
6974479464
6972038117
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΑΚΩΝ ΧΡΥΣΑΣ ΡΟΔΩΝΙΑΣ, ΑΡΙΔΑΙΑ, GR