6977301725
6974479464
6972038117
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΙΝΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ, GR