6977301725
6974479464
6972038117
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΠΑ, - , ΠΑΤΡΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, GR