6977301725
6974479464
6972038117
ΡΕΒΕΚΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ' ΑΘΗΝΑΣ, ΑΘΉΝΑ, GR