6977301725
6974479464
6972038117
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΥΠΑΙΘ - 61Ο ΔΗΜ.ΣΧ. ΠΑΤΡΏΝ, ΠΑΤΡΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, GR