6977301725
6974479464
6972038117
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΠΗΣ, ΥΠΑΙΘ - Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΥΟΣΜΟΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, GR