6977301725
6974479464
6972038117
ΓΕΘΣΗΜΑΝΗ ΜΟΥΣΧΑΚΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ, GR