6977301725
6974479464
6972038117
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΓΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Α/ΘΜΙΑ, ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ, GR