6977301725
6974479464
6972038117
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΥΚΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Β΄ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΤΤΙΚΗ, GR