6977301725
6974479464
6972038117
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΑΤΣΙΑΔΟΥ, YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, GR