6977301725
6974479464
6972038117
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Δ/ΝΣΗ Β΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ, ΠΑΤΡΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, GR