6977301725
6974479464
6972038117
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΛΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ , ΤΡΙΚΑΛΑ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ, GR