6977301725
6974479464
6972038117
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - , ΦΛΩΡΙΝΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, GR