6977301725
6974479464
6972038117
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕΡΡΩΝ, ΣΕΡΡΕΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, GR